Какво е Унитемп?

Проектът Унитемп е отличен пример за интеграционните процеси в ЕС, тъй като самото проектиране и неговата реализация са извършени в сътрудничество с български, датски, немски и други водещи фирми.  В резултат на това Унитмп се позиционира на българския пазар през 2007 г. като най-голямото предприятие с индустриален капацитет и модерно оборудване, отговарящо на изискванията на ЕС за добив на СВЕЖО ОХЛАДЕНО И ЗАМРАЗЕНО МЕСО с амбиция да задоволява нуждите на българската месопреработвателна индустрия, ритейл пазара, а така също и за износ.

Унитемп с най-добра проектна идея за 2012 г.

Унитемп спечели тази награда на обявения конкурс от Министерството на земеделието и храните, в който се състезаваха 32 фирми и фермери. На церемонията по награждаването, заместник-министърът на  Светлана Боянова каза, че изборът е бил труден, тъй като всички проекти по Програмата за развитие на селските райони са били много добри. Фирма Унитемп,  обаче се открои като едноличен лидер в категорията “Преработвател” с проекта “Изграждане на кланица и транжорна Унитемп”. Критериите, по които се състезаваха участниците в конкурса са  целесъобразност на проекта, въздействието му върху природата, начина на живот и икономиката на региона, прилагането на иновативен подход, повишаване качеството на живот на хората, размерът на усвоените средства и цялостната промяна в облика на населеното място.

Логистика и търговия

Фирма Унитемп разполага със собствен автомобилен парк, който включва специализирани камиони за превоз на живи животни, хладилни камиони за превоз на охладено и замразено месо и микробуси за разносна търговия.

Нашият опит и постоянен стремеж за усвояване на най-добрите световни производствени практики са добра основа, за да бъдем партньор на големите ритейл вериги  в България, на бурно развиващият се сектор ХОРЕКА, а така също да бъдем доставчик на суровини за месопреработвателните предприятия в България.

Значителна част от производството на Унитемп е предназначено за износ. Още със своя старт, в началото на 2007 г., Унитемп притежава одобрение да оперира на територията на единния европейски пазар, а от 2009 година получи сертификация за Руската федерация. Продукцията на Унитемп редовно се продава в някои страни от ЕС и редица страни от Средна Азия и Далечния Изток.